0171-44 06 07 info@enkiro.se

Ordinarie priser

Nybesök     700 kr – from 1/6

Återbesök  480 kr – from 1/6

Personer under 20 år har 100 kr rabatt på ordinarie pris.

Du kan betala med kort eller kontanter. Fakturering av företag är också möjligt.

Behandling av Kiropraktor är avdragsgill för arbetsgivare och företag när det klassas som rehabilitering eller förebyggande behandling

Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skatte-och avgiftsfri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som du som arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skatte- och avgiftsfri.

Arbetsgivaransvaret tar vid efter det att den medicinska behandlingen avslutats. Detta kan omfatta stöd och åtgärder som den anställde behöver för att återfå eller behålla sin arbetsförmåga.

Dessutom kan du som arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om du kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men du ska göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet och syftet med behandlingen.

Det kan till exempel röra sig om anställda med en förhöjd sjukdomsrisk, som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan. Några exempel är behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Det kan också röra sig om förebyggande åtgärder i form av föreläsningar och rådgivning. Ett annat led i behandlingen kan vara tekniska åtgärder och inköp av särskilda arbetsredskap för att ändra den fysiska miljön.

Fakturering av företag
Vi fakturerar företag om ni så önskar.

Försäkringsavtal
För dig med privat vårdförsäkring har vi samarbete med:

  • Falck Health Care/Trygg Rygg
  • Folksam
  • Länsförsäkringar
  • Nordic Netcare
  • Sos international
  • Skandia