0171-44 06 07 info@enkiro.se
STÖTVÅGSBEHANDLING

RADIELL STÖTVÅGSBEHANDLING, radial tryckvågsbehandling eller radial extracorporeal shockwave therapy(rESWT) ) är olika namn på samma behandlingsmetod. Den är en vetenskapligt utvärderad och beprövad behandlingsform som ger god effekt på en mängd skador som kan drabba kroppens senor och muskler. Beroende på vilken diagnos som behandlas blir upptill 80% hjälpta av behandlingen. Metoden är mest effektiv på långvariga besvär där ofta andra metoder inte lyckats att uppnå förväntat resultat.

VAD BEHANDLAS MED RADIELL STÖTVÅG
Framförallt behandlas långvariga besvär i sen- och muskelfästen, s.k tendinopatier, samt ärrvävnad, kalkutväxter eller kalkavlagringar i senan/muskeln.

 • Axelbesvär – Senskador och kalkaxel
 • Tennis- och golfarmbåge
 • Höft – Skador i muskel- och senfästen
 • Hoppar- och löparknä
 • Benhinnesmärtor
 • Hälsenebesvär
 • Hälsporre/Plantarfaciit

 

HUR FUNGERAR RADIELL STÖTVÅGSBEHANDLING
Genom en s.k. applikator går tryckvågor vidare in i den behandlande vävnaden. De tränger in 1-5 cm, beroende på applikator och vävnad som behandlas. Tryckvågorna ökar den metaboliska aktiviteten i vävnaden och stimulerar kroppens eget läkningssystem, som tex ökad blodcirkulation och näringstillförsel, på så sätt stimuleras läkning av den skadade vävnaden. Tryckvågorna uppstår genom lufttrycksgenererade mekaniska slag mot applikatorn.

GÖR BEHANDLINGEN ONT
Ja, men forskning visar att behandlingen är som mest effektiv när den smärtar, men på en uthärdlig nivå. Det är viktigt att hitta en uthärdlig nivå på tryckvågorna för varje person. En behandling tar ca 5 min. En del upplever ömhet i det behandlade området i ca 1-2 dgr efter behandling, en del kan få ett litet blåmärke. De flesta får inga eller milda biverkningar.

Vid stötvågsbehandling hos David Svedberg, Leg. Kiropraktor, används av en apparat från Storz Medical, modell MP100. Med den är det enkelt att ställa in rätt tryck och frekvens på tryckvågorna för varje person som behandlas. David har genomgått adekvat utbildning i stötvågsbehandling.

HUR OFTA SKER BEHANDLINGEN
Stövågsbehandlingen tar ca 5 min och upprepas med ca 7 dagars mellanrum. Vanligtvis görs 3-4 behandlingar med 1v mellanrum. Sen gör man en paus på ca 3v, för att ge vävnaden tid att läka. Därefter görs ytterliggare 1-3 behandlingar med 1-3v mellanum, beroende på hur skadan har läkt. Avstå från aktiviteter som belastar behandlingsområdet i minst 24 timmar efter behandling. Sedan kan du belasta området, men anpassa belastningen för vad du känner är lämpligt. Du ska aldrig belasta området hårt under behandlingstiden.

NÄR FÅR DU INTE STÖTVÅGSBEHANDLAS 

 • Om du har fått en kortisoninjektion i skadeområdet de senaste 6 veckorna.
 • Vid neurologiskt eller vaskulärt nedsatt funktion i området
 • Om du har cancer
 • Vid graviditet
 • Vid blödningssjukdom eller vid intag av starkare blodförtunnande medicin t.ex. Eliquis, Waran eller Fragmin.
 • Vid akut inflammation i behandlingsområdet 

 

HISTORIA
Stötvågsbehandling har använts inom sjukvården sedan 1980 talet. Då sönderdelades den första njurstenen med hjälp av stötvåg. Behandlingen av njursten krävde tidigare ett kirurgiskt ingrepp och relativt lång eftervård. Idag är stötvågsbehandling förstahandsvalet.

Inom idrottsmedicinen användes stötvåg för första gången av den tyska olympiatruppen under OS 1996.

Metoden används idag ofta vid behandling av s.k. muskuloskeletala besvär och skador. Framför allt har besvär med muskelsenor, s.k. tendinopatier, behandlats framgångsrikt de senaste 15 åren. Man har även funnit bevis för att frakturläkning och läkning av hudskador/bensår har effekt av behandlingen.

Idag rekommenderas stötvågsbehandling inom ortopedin ofta före kortisoninjektioner och kirurgi då effektiviteten är så hög och biverkningarna så få. Vävnaden tål belastning snabbare och idrottaren undslipper viloperiod och tidskrävande återuppbyggnad/rehabilitering före tävlingsåtergång.